CHỦ ĐỀ HỎI ĐÁP - TƯ VẤN TIÊU BIỂU - GIÚP ÍCH CHO NGƯỜI DÂN

Huỳnh Giao hỏi: 28/08/2019 01:04

Luật sư có thể cho tôi biết:" Tôi phải nộp những loại thuế gì khi tôi bán nhà"?

Luật Sư BĐSS - 0003 28/08/2019 01:04

Theo quy định của pháp luật hiện nay thì các khoản thuế phải nộp khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất quyền sử dụng nhà ở bao gồm:
Thứ nhất, về Thuế thu nhập cá nhân:
Căn cứ vào công văn số 17526/BTC-TCT về Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Theo Điểm c Tiểu mục 1.1 Mục 1 của Công văn này quy định về Thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản của cá nhân như sau:“Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây”.
Như vậy, Thuế thu nhập cá nhân = 2% x (Giá chuyển nhượng)
Ngoài ra, căn cứ theo Khoản 2 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007: “Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất” sẽ được miễn thuế.
Thứ hai, Lệ phí trước bạ:
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP thì: “Mức lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%”
Căn cứ theo Khoản 3 Điều Thông tư 34/2013/TT-BTC thì Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định như sau:
Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp = (Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ) x (Mức lệ phí trước bạ)
Giá trị đất = (diện tích đất) x (giá đất). Mỗi địa phương quy định giá đất khác nhau
Như vậy, Số tiền lệ phí trước bạ = (Diện tích đất) x (Giá đất) x 0,5%
Trường hợp, nếu bạn là người bán, theo quy định bạn chỉ phải đóng thuế thu nhập cá nhân nêu trên.

Đăng nhập để bình luận ....