CHỦ ĐỀ HỎI ĐÁP - TƯ VẤN TIÊU BIỂU - GIÚP ÍCH CHO NGƯỜI DÂN

Annie Tran hỏi: 10/09/2019 01:21

Thông qua chương trình SharkTank, tôi thấy Bên bạn có cấp Chứng nhận BĐS Sạch cho Dự án và Bất động Sản. Vậy chứng nhận do Bên bạn cấp có khách quan hay không?

Luật Sư BĐSS - 0003 10/09/2019 01:21

Chứng nhận BĐS sạch cho Dự án hoặc BĐS do BĐS Sạch chứng nhận là hoàn toàn khách quan. Vì BĐS Sạch là một đơn vị độc lập không vì lợi ích của Bất kỳ Bên nào liên quan trong giao dịch BĐS.

Đăng nhập để bình luận ....