CHỦ ĐỀ HỎI ĐÁP - TƯ VẤN TIÊU BIỂU - GIÚP ÍCH CHO NGƯỜI DÂN

Huỳnh Giao hỏi: 28/08/2019 01:41

Hiện tại, tôi đang dự định mua một căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư cho biết, Dự án này đã có Thông báo đủ diều kiện được bán của Sở Xây dựng. Vậy, Luật sư có thể cho tôi biết: " Nếu căn hộ thuộc Dự án đã đủ điều kiện được bán, tôi mua đã an toàn tuyệt đối hay chưa? Hay còn vấn đề nào cần lưu ý nữa không?

Luật Sư BĐSS - 0003 28/08/2019 01:41

Mặc dù Dự án đã có thông báo của sở xây dựng về Nhà ở đủ điều kiện được bán, người mua có thể tiến hành ký Hợp đồng mua bán với Chủ đâu tư. Tuy nhiên trong thông báo của Sở Xây dựng có một số vấn đề người mua cần phải kiểm tra và lưu ý:
+ Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai
+ Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với khách hàng.
+ Ý kiến của Sở Xây dựng
+ Trách nhiệm của chủ đầu tư
+ Lưu ý điều kiện bán

Đăng nhập để bình luận ....